Complete structure and variation of the chloroplast genome of Agropyron cristatum (L.) Gaertner

点击数:2132017-10-16 00:00:00

  • Ning Chenab
  • Li-Na Shaa
  • Zhen-Zhen Donga
  • Chao Tanga
  • Yi Wanga
  • Hou-Yang Kanga
  • Hai-Qin Zhanga
  • Xue-Bin Yanc
  • Yong-Hong Zhouab
  • Xing Fanab